Professor van der Kloes Stichting i.o.
  • Doorgeven kennis aan een jongere generatie onderzoekers
    Op 24 september 2012 maakte prof. dr. ir. B. Geerken, decaan van de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen (CiTG) van TU Delft, het initiatief bekend van dr. ir. Caspar Groot en Jos Gunneweg de onderzoekers van het door deze faculteit uitgevoerde Onderzoek Aanpak Vochtproblematiek Massief Metselwerk, tot het oprichten van de ‘Prof. Van der Kloes Stichting’. Van der Kloes was de eerste bouwmateriaalkunde hoogleraar aan de (voorloper van) TU Delft. Via deze stichting beogen Groot en Gunneweg te bereiken dat de expertise die zij bij de uitvoering van genoemd onderzoeksproject hebben opgebouwd, via een post-doc onderzoek bij Materialen en Milieu/Microlab van de faculteit wordt doorgegeven aan en verder uitgebouwd door een jongere generatie onderzoekers. 

    Klik hier voor de complete brochure.
Steunbetuiging