gefaseerde
uitvoering

Door uitvoerende bedrijven en productleveranciers wordt vaak een álles-omvattend pakket van in een keer uit te voeren maatregelen in de bouwkundig-restauratieve sfeer aanbevolen. Ook bij opdrachtgevers zelf leeft die wens vaak, opdat bij de oplevering alles er gaaf en strak uit ziet!

Toch zijn aan deze snelle aanpak nadelen verbonden. Het bevorderen van het drogen van vochtig muurwerk vraagt tijd. Het is ook niet denkbeeldig, dat men te ver gaat en zijn doel voorbij schiet. Of dat men kostbare investeringen doet in een aanpak die toch achteraf ook weer niet de gehoopte definitieve oplossing blijkt op te leveren.

groot gunneweg delft restauratie advies & bouwmateriaalkundig onderzoek is gezien de ervaringen in het verleden, voorstander van een uitvoering die, als daar aanleiding toe is, in de tijd gezien in een paar fasen wordt verdeeld. Dan kan de natuur zijn werk doen, blijft het proces beheersbaar en kan men op grond van evaluatie naar bevinding van zaken bijsturen.
Waarbij de beslissing om eventueel tot een volgende fase over te gaan, mede wordt gebaseerd op de uitslagen van een monitoring van het vochtgehalte. Bijkomend voordeel van een gefaseerde uitvoering is het werk er voor de opdrachtgever qua financiering meer hanteerbaar door wordt.