bouw-
schadelijke
zouten

 

 

>>>
voorbeeld van excesieve zoutuitslag op muur


Een van de bepalende factoren bij het kiezen van mortelrecepturen en pleistersystemen is de zoutbelasting van het metselwerk.

Over de oorzaken en schademechanismen van zouten in metselwerk en de hierbij te kiezen oplossingen is de laatste jaren door wetenschappelijk onderzoek veel kennis opgebouwd. groot gunneweg delft past die op een praktische wijze toe bij haar adviseringswerkzaamheden.

In het basispakket diagnostische methoden is daarom opgenomen het bepalen van de geleidbaarheid van genomen gruismonsters, wat een maat is voor de zoutbelasting.


Afhankelijk van het belang voor de renovatie/restauratiemaatregelen wordt nader onderzoek gedaan naar zouttype (nat-chemisch of röntgendiffractie)